O nama

Firma HADEED d.o.o. nudi usluge arhitektonskog projektovanja te projektovanje, inženjering i konsalting djelatnosti metaloprerade čeličnih vrata, čeličnih prozora, staklenih fasada sa čeličnom konstrukcijom, čeličnih ograda, unutrašnjih dizajnerskih vrata od čelika, zimskih bašti te sličnih djelatnosti. Naša usluga prati i proizvodnja kako bi upotpunili i osigurali kvalitetan proizvod a u svemu prema standardima i ranije usaglašenim tehničkim nacrtima.

Usluge su prema najsavremenijim rješenjima i EN standardima. U tehničkoj pripremi metaloprerade, pored našeg iskustva uz partnersku saradnju brendiranih proizvođača sistema vrata i prozora pronalazimo najidealnije rješenje za dostavljeni zahtjev.

Objekti sa našim uslugama zadržaće vidan kvalitet na dug period te na taj način ulazi u arhivu Vaših bitnijih referensi.